ترک دعوی :


مجموعه وب سایتهای گروه "ای چند" هیچ وابستگی با سایت های دیگر با نام های های مشابه و یا با برگرفته از این نام ( مانند فی چند ، چی چند، نرخ چند) نداشته است ای چند تنها یک گروه مستقل می باشد

کلیه خدمات ارائه شده در وب سایتهای تحت دامنه echand.ir و echand.org تحت نظارت گروه ای چند و به عنوان خانواده بزرگ ای چند شناخته می شوند

تمامی اطلاعات وارد شده در سیستم گروه ای چند از جمله شماره موبایل و ایمیل نزد ای چند محفوظ می باشد و تحت هیچ شرایطی این اطلاعات به شخص سوم ارائه نمی گردد.و تمامی این اطلاعات شامل سیاست حفظ حریم شخصی می باشند.

در پایان، شایان ذکر است این گروه هرگز اقدام به ارسال ایمیل و درخواست اطلاعات خصوصی مشتریان نمی نماید؛ بنابراین از مشتریان گرامی درخواست می گردد در صورت دریافت ایمیل حاوی درخواست اطلاعات خصوصی یا پیشنهادات تجاری، مراتب امر را به اطلاع ای چند برسانند.