حفظ حریم شخصی :

 

1. ای چند ، با ادای احترام به تمایل مشتریان برای حفظ حریم خصوصی خود، سعی در جلوگیری از افشای اطلاعات خصوصی کاربران گرامی دارد. در این نوشتار چگونگی نگاهداری اطلاعات شخصی مشتریان، نحوه بکارگیری و نیز جزییات نحوه گردآوری این اطلاعات، اعلام می گردد.

2. ای چند چه اطلاعاتی از شما دریافت می نماید و چگونه این کار را انجام می دهد؟
شما می توانید بدون اینکه اطلاعات مربوط به خود را در اختیار ما قرار دهید، از غالب بخش های وب سایتهای خانواده ای چند دیدن فرمایید. اما در صورت تعاملات کاری، مشارکت در کار ودر راستای مدیریت قانونمند کار ،ما میتوانیم از اطلاعات خصوصی که در اختیار ما قرار میدهید استفاده کنیم. این اطلاعات برای مثال شامل نام و نام خانوادگی، نشانی، شماره تلفن و ایمیل می باشد و با استفاده از آن ما قادر خواهیم بود:

• به سئوالات شما پاسخ دهیم؛

• درخواست ها و سفارش های شما را انجام دهیم؛

• به حل مشکلات پیش آمده بپردازیم؛ و یا

• محصولات و خدمات متناسب با نیاز شما را تامین کنیم.

لازم به ذکر است که دریافت، نگهداری، پردازش و یا انتقال این اطلاعات تنها با کسب آگاهی و رضایت شما مشتری گرامی و به صورت کاملاً محرمانه صورت خواهد گرفت که معمولاً با پر نمودن یک فرم آنلاین صورت می گیرد

3. ای چند چگونه از اطلاعات شما حفاظت می نماید؟

ما با به کارگیری فن آوری مدرن، تدابیر، و فرایند های حفاظتی، سعی در امانتداری و جلوگیری از افشای اطلاعات شما، و در عین حال دسترس پذیری این اطلاعات داریم. ضمناً ای چند این راهکارهای پیشگیرانه را به طور مداوم روزآمد می نماید.

4. آیا ای چند دست به افشای اطلاعات شما می زند؟

ما هیچ بخشی از اطلاعات خصوصی شما را بدون اذن صریح شخص شما، در اختیار افراد یا نهاد های دیگر قرار نمی دهیم. البته در صورت درخواست مراجع قانونی یا قضایی، ما ملزم خواهیم بود اطلاعات مورد نظر را بر حسب ضرورتِ ابراز، مطابق قوانین در اختیار مراجع ذیربط قرار دهیم.

5. نظارت و ضبط تماس ها، ایمیل ها وپیام های کوتاه شما در حدود قانونی و با مقاصد تجاری، مانند کنترل کیفی و یا آموزش در چارچوب بازاریابی و بهبود خدمات صورت خواهد گرفت. البته در چنین مواردی، اطلاعاتی که ممکن است منجر به افشای هویت شما شود، محفوظ باقی می مانند.

6. تغییرو تصحیح "شرایط حفظ حریم شخصی": بدینوسیله ای  چند با حفظ حقوق مکتسبه شما، حق تغییر و تجدید نظر در این بیانیه را برای خود محفوظ می داند.